Dopravní značení

O nás

Cílem Divize Dopravní značení a svodidla naší společnosti je včasné a kvalitní zajištění dodávek a služeb v oblasti dopravního značení (svislé i vodorovné dopravní značení, zábradlí, svodidla a další), zpracování projektů a pasportů dopravního značení, návrhy a realizace DIO, dodávky a montáže svodidlových a zábradelních systémů.
Jsme připraveni realizovat bezpečnostní a dopravní značení v průmyslových areálech a halách a v garážích a parkovacích prostorech jak občanských staveb, tak i v obchodních centrech, a to vodorovné i svislé dopravní značení včetně doplňkových trvalých i dočasných bezpečnostních bariér a zábran.

Hlavním předmětem naší činnosti v tomto oboru je zajištění dodávek a služeb v oblasti:
⦁ Pasporty a projekty DZ
⦁ Svislé dopravní značení (dodávka DZ, půjčovna DZ, e-shop)
⦁ Vodorovné dopravní značení
⦁ Příslušenství pozemních komunikací
⦁ Svodidla
⦁ Zábradlí
⦁ Zámečnické konstrukce
⦁ Ostatní služby

Veškeré námi dodávané výrobky, tzn. zejména všechny typy a provedení námi dodávaných dopravních značek jsou z hlediska rozměrů, konstrukce a užití retroreflexních materiálů v souladu s příslušnými a platnými technickými normami a v odpovídajícím provedení mohou být užity na všech pozemních komunikacích v České republice, včetně dálnic, rychlostních komunikací a silnic s mezinárodním provozem. Splňují všechny předepsané podmínky jak pro užití v obci, tak i mimo obec a na místních a účelových komunikacích.

Pro informaci uvádíme, že podoba a provedení dopravního značení v České republice vychází z evropských úmluv, které však ponechávají signatářským státům jistou míru volnosti.
Značky označující nebezpečí jsou trojúhelníkové podoby s červeným okrajem. Příkazové značky jsou typicky kruhové s bílými symboly na modrém podkladě, zákazové značky kruhové s černými symboly na bílém podkladě s červeným okrajem. Informativní značky jsou zpravidla pravoúhlé. Značky upravující přednost na křižovatkách mají specifický tvar.
Technická norma ČSN EN 12899 (třídicí znak 01 8020) stanoví některé technické požadavky a zároveň závazně odkazuje na tzv. technické podmínky a vzorové listy schvalované bez přímé zákonné úpravy ministerstvem dopravy – ty stanoví typizované rozměry dopravních značek a stanoví, za jakých podmínek musí být značky reflexní nebo s vlastním osvětlením. Zdroj: Wikipedia.

Podrobnosti ke schvalování výrobků pro použití na pozemních komunikacích lze nalézt na internetových stránkách Politika jakosti pozemních komunikací.