FASTER

Polní drtič FASTER je určený pro všechny typy porostů jako jsou např. pastviny, posklizňové zbytky kukuřice, slunečnice, čiroku, a také trávy, případně dřevní nálety až do průměru 7 cm dřevního materiálu.

FASTER je ideálním řešením pro intenzivní pracovní nasazení.