777 116 700

Komunální projekt roku 2019

Publikováno: 3. 3. 2020
Komunální projekt roku

Po celý loňský rok byla naše společnost KOMATEC s.r.o. oficiálním partnerem soutěže Komunální projekt roku 2019 v kategorii Veřejná zeleň. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 74 projektů z měst a obcí a nutno říci, že všechny byly velmi inspirativní. Slavnostní vyhlášení proběhlo koncem listopadu v prostorech Rezidence primátora hl. m. Prahy. Snahu a poctivou práci starostek a starostů, ocenili i přítomní představitelé ministerstev, obou komor Parlamentu ČR a dalších institucí. Vítězem kategorie Veřejná zeleň se stal projekt Park Granátová městské části Praha – Slivenec, za nímž stojí starostka městské části RNDr. Jana Plamínková. Zajímavostí je, že při realizaci tohoto projektu spolupracovali i občané městské části a ze zanedbaného pozemku se podařilo vytvořit krásný park pro občany městské části. Při slavnostním předávání byla paní starostka zastoupena místostarostkou městské části paní Lenkou Kudlákovou. Předávajícími byli p. Martin Benda místopředseda Výboru pro kulturu, výstavnictví,
cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva
hlavního města Prahy, který zastoupil pražského primátora a symbolický šek předával p. Jaroslav Mai, jednatel společnosti KOMATEC s.r.o.
Za naši společnost vítěznému projektu ještě jednou gratulujeme a přejeme, aby Park Granátová byl i nadále hojně navštěvovaným a využívaným místem ve Slivenci.

Váš tým KOMATEC s.r.o.