777 116 700

Předaný stroj NIUBO SCOOBY

Publikováno: 30. 7. 2019

Před nedávnem jsme předali další mulčovač španělského výrobce NIUBO, tentoktáte svahový model SCOOBY 220. Novým majitelem se stala společnost obhospodařující lesy města Prahy. Hned při předání byl mulčovač zaveden do provozu a jak sami můžete vidět i s vysokým a hustým porostem si hravě a kvalitně poradí. No aby ne, když jeho prací je i likvidace náletových dřevin o průměru 5 cm. Noví uživatelé si mulčovač velmi pochvalují. My novému majiteli děkujeme za projevenou důvěru a přejeme mnoho spokojenosti se strojem NIUBO.

Váš tým KOMATEC s.r.o.